KLIK DENGAN BIJAK DI SEKOLAH KEBANGSAAN JERANGAU

Aktiviti terkini | 11 Oktober 2017

Tempat Aktiviti:
Sekolah Kebangsaan Jerangau

Tujuan :
• Pelajar dapat menggunakan internet dengan cara yang selamat.
• Pelajar akan lebih berwaspada semasa berinteraksi di dalam talian (online).
• Pelajar akan menjadi lebih positif dalam menggunakan kandungan berangkai.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan pelajar dan juga pihak sekolah.
• Pelajar mendapat pendedahan tentang penggunaan internet dengan cara yang betul.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :