GOTONG-ROYONG DI PUSAT INTERNET KAMPUNG WA

Aktiviti terkini | 29 September 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kampung Wa

Tujuan Aktiviti:
• Mendidik peserta tentang pentingnya menjaga kebersihan.
• Memupuk sifat tolong menolong antara satu sama lain.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan peserta.
• Kawasan sekitar PI menjadi bersih.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :