GOTONG-ROYONG DI PUSAT INTERNET KG WA

Aktiviti terkini | 01 Februari 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kampung Wa

Tujuan Aktiviti:
• Memupuk sifat kerjasama dan tolong menolong antara satu sama lain.
• Mendidik tentang pentingnya menjaga kebersihan.
• Mengeratkan hubungan diantara komuniti setempat dan Pusat Internet Kampung Wa.

Kelebihan Aktiviti :
• Dapat menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan komuniti setempat.
• Kawasan sekitar Pusat Internet menjadi bersih.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :