ONLINE JIGSAW PUZZLE

Aktiviti terkini | 27 Julai 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Wa

Tujuan :
• Melatih pelajar untuk berfikir dan menyelesaikan masalah
• Melatih kesabaran dan ketabahan pelajar ketika menyelesaikan puzzle
• Mengaktif, meransang otak, membentuk skil pemikiran serta logik mengenal objek dan warna

Kelebihan Aktiviti :
• Pelajar dapat berfikir cara untuk menyelesaikan kepingan dan bentuk puzzle
• Pelajar dapat belajar untuk bersabar dalam menyelesaikan puzzle
• Pelajar dapat menjadikan puzzle sebagai alat bantuan pendidikan untuk mengenal nombor, warna, huruf dan sebagainya yang terdapat pada puzzle tersebut

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :