MAJLIS JAMUAN RAYA BERSAMA KOMUNITI KAMPUNG WA

Aktiviti terkini | 22 Jun 2019

Tempat Aktiviti:
Perkarangan Masjid Kg Wa

Tujuan :
• Memupuk semangat kerjasama antara Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK), Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan juga Pusat Internet dalam menjayakan satu-satu program.
• Memberi ruang dan peluang kepada masyarakat menyumbangkan tenaga serta kemahiran yang dimiliki dalam menjayakan satu-satu program.
• Mengeratkan hubungan antara masyarakat.

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan hubungan mesra antara Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK), Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Pusat Internet dan masyarakat kampung.
• Lahirnya sikap keprihatinan pihak yang bertanggungjawab terhadap masyarakat setempat khasnya.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :