KUIZ ONLINE “KEMERDEKAAN NORMA BAHARU”

Aktiviti terkini | 16-31 Ogos 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Wa

Tujuan :
• Memupuk dan memperkukuhkan semangat setia negara dan jati diri serta menanam rasa tanggungjawab kepada negara
• Memberi peluang kepada peserta untuk menjadi lebih kreatif
• Memberi pengalaman baru kepada peserta
• Peserta dapat mengisi masa lapang di rumah dengan aktiviti yang berfaedah

Kelebihan Aktiviti :
• Memperkenalkan Pusat Internet serta mengetengahkan fungsi dan peranan Pusat Internet kepada orang awam serta menambah bilangan like dan follower di page facebook

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :