FB LIVE PEMBELAJARAN PROGRAM FUTURE SKILLS FOR ALL-SIRI MICROBIT

Aktiviti terkini |13 November 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kg Wa

Tujuan :
• Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai modul-modul pembelajaran digital.
• Memperkukuhkan kemahiran “Computational Thinking”.
• Menggalakkan tahap pemahaman dan penguasaan pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran yang interaktif, praktikal dan menyeluruh.

Kelebihan Aktiviti :
• Pelajar dapat belajar ilmu pengetahuan yang baru berkaitan pembelajaran digital.
• Meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :